جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵
  • اسکله بیاهی – موج شکن

  • اسکله بیاهی - حرکت خرچنگ ها به سمت ساحل

  • طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان هرمزگان از فروردین 93

برگزاری دوره آموزشی مدیریت نوار ساحلی(SMP)
۲۶ آبان ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۰
[ تعداد بازدید : ۳۸ ]
برگزاری دوره آموزشی مدیریت نوار ساحلی (SMP) در تاریخ 22/08/95
۱۷ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۷
[ تعداد بازدید : ۵۳ ]
بازدید تیم مطالعاتیICZM از جزیره ابوموسی استان هرمزگان
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۵
[ تعداد بازدید : ۲۸۴ ]