جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
 

استان بوشهر

استان بوشهر

استان بوشهر

استان بوشهر

 

استان بوشهر این استان با مساحتی حدود 27،653 کیلومتر مربّع، جمعیّتی برابر 886،267 نفر دارد بین بیست و هفت درجه و چهارده دقیقه عرض شمالی و پنجاه درجه و شش دقیقه تا پنجاه و دو درجه و پنجاه و هشت دقیقه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ قرار دارد. این استان از شمال به استان خوزستان و قسمتی از کهگیلویه و بویراحمد، از جنوب به خلیج فارس و قسمتی از استان هرمزگان ، از شرق به استان فارس و از غرب به خلیج فارس محدود است. استان بوشهر با خلیج فارس بیش از ششصد کیلومتر مرز دریایی دارد و از اهمیت سوق‌الجیشی و اقتصادی قابل توجهی برخوردار است. بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی کشور استان بوشهر مشتمل بر ۹ شهرستان به نام‌های بوشهر، تنگستان، دشتستان، دشتی، دیر، کنگان، گنـاوه، جم و دیلم است.

بنادر و اسکله های استان بوشهر شامل بندر تجاری بوشهر و سایر بنادر و اسکله های تجاری ، صیادی ،  نفتی ، صنعتی و ...  می باشد که تحت نظارت اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر مستقر در بندر بوشهر فعالیت می‌کنند.

عکس هوایی استان بوشهر