چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
 

کمیته تخصصی طرح

اعضای کمیته تخصصی طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان هرمزگان:

مطالعات مدیریت نوار ساحلی

(SMP)

 

مهندس علیرضا کبریایی

مهندس محمدرضا الهیار

مهندس حمید خلیلی

دکتر پیمان بدیعی

دکتر خسرو برگی

دکتر مجید جندقی علائی

مطالعات طرح مدیریت محیط زیستی

(EMP)

 

دکتر عبدالرضا کرباسی

دکتر عبدالرسول ماهینی

دکتر بابک نعیمی

منیر حقیقت

مطالعات کالبدی

 

 

دکتر رضا احمدیان

دکتر بابک نعیمی

مهندس علی کوروش نیا

طراحی و تشکیل پایگاه داده و سیستم اطلاعات جغرافیایی و سامانه پشتیبان تصمیم سازی (DSS)

دکتر عبدالرسول ماهینی

دکتر بابک نعیمی

مهندس علی کوروش نیا

اهداف و استراتژی ها

دکتر رضا احمدیان

دکتر محمد حیدری

دکتر مهدی دیانی

مطالعات زمین شناسی و ژئومورفولوژی

دکتر سیاوش شایان

دکتر محمدرضا غریب رضا

پدافند غیرعامل

دکتر مرتضی منصوردهقان