جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
 

کارفرمای طرح

 

طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی توسط سازمان بنادر و دریانوردی (اداره کل مهندسی سواحل و بنادر) با همکاری 18 سازمان و ارگان مرتبط انجام شده است.