جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ایران/چشم انداز مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی

چشم انداز مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی

متن سند چشم انداز مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ابلاغ شده طی گزارش برآیند مطالعات طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور، مورخ 1391/06/04 توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  به شرح زیر می باشد:

سواحل کشور به عنوان مهمترین دروازه تجارت بین المللی کشور از زیر ساخت های موزون توسعه بازرگانی و صنعتی و به سبب اهمیت در اقتصاد ملی با تکیه به صنایع نفت و گاز و تولیدات استراتژیک کشاورزی از برنامه های یکپارچه و هماهنگ میان بخشی برخوردار است. توسعه کاربری های اقتصادی در چارچوب نقشه تناسب اراضی و توازن محیطی، آرایش یافته و سازوکارهای دفع پسماند و پساب به کفایت اندیشیده شده است.  توسعه سکونتگاه های انسانی نیز با ارتقأ استانداردهای دفع پسماندهای جامد و فاضلاب از فعالیت های اقتصادی ساحل پشتیبانی و به عنوان یکی از کانون های پشتیبانی گردشگری ساحلی – دریایی نیز عمل می کند. طرح ریزی گردشگری متکی بر ساحل و دریا با مراقبت های زیست محیطی، چشم اندازها و جلوه های طبیعی بی رقیب سواحل کشور را به هدفی برای طبیعت گردان داخلی و خارجی تبدیل کرده است و مناطق حفاظت شده ساحلی دریایی نیز پس از بهسازی و احیای بخش های دست خورده، پذیرای جمعیت کم نظیری از گروه های مختلف جانوری است. در کرانه های ساحلی اثری از آلودگی و نشانه هایی از فرسایش و آشفتگی دیده نمی شود . شاخص های توسعه انسانی و کیفیت زندگی به سبب افزایش کیفیت محیط و عدالت اقتصادی، استانداردهای منطقه ای را پشت سر گذاشته است و امنیت اجتماعی کافی برای فعالیت های اقتصادی و امنیت اقتصادی کافی برای جلب سرمایه گذاری خارجی فراهم است. تعاونی ها و سازمان های مردم نهاد در کنار شوراهای شهر و روستا، اصلی ترین ابزار اجرای برنامه ها و سیاست های مدیریتی است که توسط سازمان مدیریت سواحل کشور به پشتوانه قانون به اجرا می رسد.