چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰
 

تماس با ما

ICZM 

آدرس : میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، بعد از چهار راه جهان کودک،انتهای خیابان شهیدی،برج سازمان بنادر و دریانوردی، طبقه ششم

اداره کل مهندسی سواحل و بنادر ، اداره مدیریت سواحل

تلفن :84932278

دورنویس : 84932279

کد پستی :1518663111

صندوق پستی :
6316-15875
6377-15875

صندوق صوتی : 84932000

 

پست الکترونیکی iraniczm@pmo.ir

cped@pmo.ir

psoiczm@yahoo.com