یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳
 

اهداف

1.آسیب شناسی استقرار مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در سطح ملی با پایش و ارزیابی از زمان ابلاغ تا زمان انجام موضوع پیشنهاد، ارائه گزارش یک دوره کارکرد اجرا و ایجاد سوابق و گردش کامل اطلاعات و برنامه ریزی برای اندازه­گیری های آتی و ارائه اقدامات  اصلاحی و بهبود؛

2.بهره گیری از درس آموخته های پایش و ارزیابی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در سطح بین المللی و تطبیق آن در سطح ملی و استان های ساحلی به منظور اصلاح اهداف، برنامه‌ها و اقدامات طرح پایش و ارزیابی آن به صورت دوره ای؛ 

3.بازنگری، به روز رسانی و تدقیق مطالعات و برنامه های عملیاتی و سناریوهای ممکن پایش و ارزیابی MEP در سطح ملی؛

4. تفکیک، محلی و سازگار نمودن شاخص های پایش و ارزیابی به موضوعات اصلی و محوری طرح مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی و ارائه برنامه های مربوطه در سطح ملی و استان های ساحلی؛

5. ارائه شاخص های اجرایی در سطح ملی و به تفکیک استان های ساحلی کشور؛

6.تعیین وضعیت استان هرمزگان بر اساس شاخص های تعریف شده از زمان ابلاغ طرح ICZM تا زمان اندازه گیری شاخص­ها، ارائه گزارش یک دوره کارکرد اجرا و ایجاد سوابق و گردش کامل اطلاعات و برنامه ریزی برای اندازه­گیری های آتی و ارائه اقدامات  اصلاحی و بهبود؛

7.تهیه، تدوین و ارائه نقشه تغییرات روی داده مکانی در استان هرمزگان بر اساس شاخص های تعریف شده به صورت فایل های GIS ready و در قالب استانداردهای و مشخصات تعیین شده توسط کارفرما

8. تهیه سامانه پشتیبان تصمیم گیری مکانی (SDSS) تحت وب با رویکرد پایش و ارزیابی استقرار ICZM در سطح ملی و 7 استان ساحلی کشور؛