شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
 

اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت یکپارچة مناطق ساحلی کشور(ICZM) در یازدهمین همایش سواحل، بنادر و سازههای دریایی

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت یکپارچة مناطق ساحلی کشور(ICZM) در یازدهمین همایش سواحل، بنادر و سازههای دریایی
کارگاه آموزشی مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور(ICZM) با حضور علاقه مندان، متخصصان و کارشناسان دستگاههای مرتبط با این حوزه در ضمن برگزاری یازدهین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازههای دریایی در محل هتل المپیک تهران برگزار گردید.

کارگاه آموزشی مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور(ICZM) با حضور علاقه مندان، متخصصان و کارشناسان دستگاههای مرتبط با این حوزه در ضمن برگزاری یازدهین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازههای دریایی در محل هتل المپیک تهران برگزار گردید. محمد رضا الهیار مدیر کل مهندسی سواحل و بنادر با اعلام این خبر افزود: این کارگاه که در راستای اجرای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) مبنی بر آموزش کارشناسان و متخصصان برنامهریزی گردید، با هدف اطلاعرسانی و آموزش عمومی متخصصین حوزه های مرتبط به منظور استقرار نتایج مطالعات مورد اشاره توسط سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی طرح پیش گفته برگزار گردید. الهیار اشاره نمود: در این کارگاه که متخصصان و کارشناسانی از دستگاه های مختلف در آن شرکت نموده بودند، اهداف ، روش شناسی و نتایج وموضوعات مختلف طرح یکپارچه مناطق ساحلی تشریح و در پایان  پرسش ها و دیدگاه های شرکت کنندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

۱۹ آذر ۱۳۹۳ ۱۶:۰۸
تعداد بازدید : ۱,۵۴۸