شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
 

اخبار

تشکیل دومین جلسه بررسی شرح خدمات " تدقیق طرح مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان بوشهر"

تشکیل دومین جلسه بررسی شرح خدمات " تدقیق طرح مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان بوشهر"

دومین جلسه بررسی شرح خدمات "تدقیق طرح مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان بوشهر" با حضور نمایندگان کارفرما، اعضای کمیته تخصصی، نماینده وزارت کشور و مهندسین مشاور سازه پردازی در محل سازمان بنادر و دریانوردی برگزار گردید.

بخش مدیریت سواحل اداره کل مهندسی سواحل و بنادر با اعلام این خبر افزود با محور قرار دادن ساختار شرح خدمات ICZM استان هرمزگان و بحث آسیب شناسی طرح ICZM ملی در استان بوشهر، شرح خدمات طرح مذکور تدوین می گردد.

شایان ذکر است بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته جلسه آتی روز یکشنبه مورخ 26/07/94 برگزار خواهد شد.

۱۳ مهر ۱۳۹۴ ۱۳:۳۲
تعداد بازدید : ۱,۶۵۴