چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
 

اخبار

بازدید تیم مطالعاتیICZM از جزیره ابوموسی استان هرمزگان

بازدید تیم مطالعاتیICZM از جزیره ابوموسی استان هرمزگان
تیم مطالعاتی طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان هرمزگان از جزیره ابوموسی بازدید نمود. مهندس توکلانی معاون اداره کل مهندسی سواحل و بنادر از سومین بازدید تیم مطالعاتی طرح تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان هرمزگان خبر داد. در این بازدید که اخیرا انجام گرفت تیم کارفرما به همراه کارشناسان مشاورین همکار در این طرح، با هدف شناخت و بررسی قابلیت های جزیره از جمله محیط زیست آن بازدید به عمل آوردند. محیط زیست ساحلی و آبسنگ های مرجانی این جزیره از جاذبه های قابل توجه کشور محسوب می گردد. 
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۱:۴۵
تعداد بازدید : ۲,۳۶۳