سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹
 

اخبار

اعلام برنده فرآیند انتخاب مشاور پروژه "تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در استان بوشهر"

اعلام برنده فرآیند انتخاب مشاور پروژه "تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در استان بوشهر"

با بازگشایی پاکت های مالی پروژه "تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در استان بوشهر"   در تاریخ 15/10/1395 در محل معاونت مهندسی و توسعه امور زیربنایی، مشارکت مهندسی نو اندیشان فن و تجارت، افق هسته ای و رویان فرانگار سیستم به عنوان برنده  اعلام شد.

حمید خلیلی رئیس اداره مدیریت سواحل ضمن بیان این خبر اظهار داشت: باتوجه به بررسی های بعمل آمده توسط هیئت انتخاب مشاور ، بر اساس روش انتخاب مشاور (QCBS)، پاکت های پیشنهاد قیمت مشاورانی که حد نصاب امتیاز فنی را کسب نموده بودند با حضور اعضای هیات انتخاب مشاور به همراه نماینده جامعه مهندسان مشاور ایران، نمایندگان شرکت های مشاور پیشنهاد دهنده، رئیس گروه قراردادها و معاملات سازمان گشوده شد و " مشارکت مهندسی نو اندیشان فن و تجارت، افق هسته ای و رویان فرانگار سیستم " بعنوان مشاور منتخب تعیین و معرفی گردید.

وی افزود : طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان بوشهر ضمن وفاداری به اسناد بالادست ملی بویژه طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور(ICZM)، سند ساماندهی سواحل کشور،  برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، سیاست­های محیط زیستی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، سند ملی محیط زیست و  برنامه آمایش استان بوشهر که هم اکنون در دست تهیه است، می کوشد نقشه راه توسعه متعادل در فضای منطقه ساحلی را برای افزایش اثر بخشی سرمایه های معیشتی موجود و حفظ کار آیی منابع موجود ، تامین امنیت و حفظ محیط زیست این خطه با امعان نظر به کاهش تعارضات و رفع چالش ها و توجه ضروری به بهسازی، احیأ و بازسازی نواحی آسیب دیده را ترسیم نماید.
۳ بهمن ۱۳۹۵ ۱۵:۵۲
تعداد بازدید : ۱,۳۸۸