سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹
 

اخبار

معرفی طرح پایش و ارزیابی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور در کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل،بنادر و جزایر کار ویژه شواری مرز امینت کشور

معرفی طرح پایش و ارزیابی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور در کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل،بنادر و جزایر کار ویژه شواری مرز امینت کشور

طرح پایش و ارزیابی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور در بیستمین جلسه کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر کار ویژه شواری مرز امینت کشور با حضور نمایندگان سازمان ها و نهادهای ذینفع به ریاست مدیر عامل محترم سازمان و رئیس کارگروه یاد شده در سازمان بنادر و دریانوردی مورخ 96/02/13معرفی گردید.

مهندس الهیار مدیر کل مهندسی سواحل و بنادر با اعلام این خبر افزود، در ادامه خاتمه مطالعات ICZM ملی و ابلاغیه آن به استاندارای ساحلی در سال 1391، پس از طی بازه زمانی معین نیازمند نظامی برای سنجش تحقق اهداف و برنامه های تدوین شده در طرح یاد شده می باشیم و این امر با توجه به نقش سازمان های ذینفع در مناطق ساحلی، تنها با مشارکت و همکاری ایشان میسر می گردد. از اینرو با توجه به حضور نمایندگان سازمان ها در کارگروه ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر درخلال بیستمین جلسه کارگروه اشاره شده، طرح پایش و ارزیابی مناطق ساحلی کشور با توضیحاتی در خصوص ضرورت و اهمیت پایش در سطح بین المللی و ملی، نقش آن در چرخه مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) و دستاوردها و اهدافی که در این طرح فرابخشی منتج می شود، به اعضا کارگروه فوق الذکر ارائه گردید.

در خاتمه این ارائه، مهندس سعیدنژاد معاون وزیر و مدیر عامل محترم سازمان و رئیس کارگروه یادشده، در جمع بندی مطالب بیان شده، افزودند موضوع پایش و ارزیابی یکی ارکان اصلی در چرخه مطلوب مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی می باشد و با توجه به مسئولیت سازمان و تکالیف حاکمیتی آن در این خصوص، دستگاه های ذیربط می بایست به هماهنگی و تعامل همانند گذشته همت گمارند و این همکاری در تدوین شرح خدمات به ویژه تدقیق مطالعات ICZM و همچنین در حین اجرای مطالعات با توجه به ماهیت فرابخشی آن به منظور جلوگیری از موازی کاری، رفع تضادها و حفظ منافع  دستگاه ها بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۹:۲۳
تعداد بازدید : ۱,۰۴۸