شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
 

اخبار

ارائه دستاوردهای طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان هرمزگان در پنجمین کارگروه آمایش، آمار، محیط زیست و توسعه پایدار استان هرمزگان

ارائه دستاوردهای طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان هرمزگان در پنجمین کارگروه آمایش، آمار، محیط زیست و توسعه پایدار استان هرمزگان

 

دستاوردهای طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان هرمزگان در پنجمین کارگروه آمایش، آمار، محیط زیست و توسعه پایدار استان هرمزگان با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان در تاریخ 96/08/20 در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان ارائه شد.

حمید خلیلی رئیس اداره مدیریت سواحل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: اجرای مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در استان های ساحلی ضروری و از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا سواحل جنوبی و شمالی کشور با چالش ها و معضلات متعددی روبه رو هستند.

وی ضمن ارائه تاریخچه ای از آغاز مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) در ایران تصریح کرد: مدیریت صحیح سواحل می تواند منجر به بهره برداری پایدار از منابع و ظرفیت ها در کنار حفظ این ثروت و کاهش تخریب ها، چالش ها و آسیب های وارده به سواحل کشور شود و لازم است سایر دستگاه های مرتبط در استان های ساحلی در خصوص انجام مطالعات مرتبط با مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی با سازمان بنادر همکاری نمایند.

در ادامه نتایج و دستاوردهای طرح تدقیق ICZM هرمزگان توسط دکتر دانه کار، مدیر بخش تلفیق طرح مزبور ارائه گردید و به سوالات اعضای کارگروه پیرامون مباحث مطرح شده، پاسخ داده شد.

خلیلی اشاره نمود که مطالعات برنامه ریزی فضایی دریایی(MSP)  با هدف طرح‌ریزی برای فضاهای دریایی برای اولین بار در کشور در استان هرمزگان آغاز شده است و نتایج آن در سال آتی ارائه خواهد شد.

۴ آذر ۱۳۹۶ ۱۱:۵۷
تعداد بازدید : ۱,۱۶۱