جمعه ۸ اَمرداد ۱۴۰۰
 

اخبار

برگزاری اولین جلسه کارگروه طرح پایش و ارزیابی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور

برگزاری اولین جلسه کارگروه طرح پایش و ارزیابی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور

پیرو مصوبات بیستمین جلسه کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر کارویژه مرز شورای امنیت کشور، جلسه ای با حضور نمایندگان عضو به منظور بررسی دستاوردها در ارتباط با شاخص ها و معیارهای پایش، ارزیابی و ارزشیابی اهداف، راهبردها، برنامه و اقدامات اجرایی طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور (ICZM) در محل سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی طرح ICZM برگزار گردید.

سرپرست اداره مدیریت سواحل ضمن اعلام این خبر به معرفی نقش و جایگاه تدوین برنامه پایش و ارزیابی در طرح ICZM، سوابق مطالعات در سطح ملی و علل به روزرسانی مطالعات MEP تاکید و همچنین به نقش دو نهاد اصلی که مطابق با اسناد بالادستی موجود در برنامه های توسعه کشور و ابلاغیه ICZM در سطح ملی و استانی در قالب کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر کارویژه مرز شواری امنیت کشور و کمیته های ساماندهی و مدیریت سواحل استان ها، که باهدف توسعه پایدار مدیریت سواحل و دریاها و ارتقا معشیت ساحل نشینان فعالیت می نمایند، اشاره نمود.

در ادامه، مشاور طرح MEP، توضیحات مبسوطی را در خصوص روند انجام مطالعات و نحوه استخراج شاخص ها و معیارهای پایش، ارزیابی و آسیب شناسی استقرار برنامه های طرح ICZM، شناسنامه مربوطه و نحوه مشارکت پذیری و پیاده سازی برنامه پایش و ارزیابی را مطابق با شرح خدمات گام 2، ارائه نمود.

در پایان نمانیدگان دستگاه های نقش آفرین از جمله وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در راستای اصلاح و ارتقا گزارش و دستاوردهای مشاور در گام 2 به مواردی مهمی از قبیل: توجه به انتخاب شاخص های مناسب و چگونگی ارتباط آن با سامانه SDSS در گام 4، نحوه مشارکت پذیری و پیاده سازی نظام پایش و ارزیابی، بررسی دقیق تر اقدامات و دستاوردهای سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص پایش و ارزیابی (از جمله فعالیت های سازمان حفاظت محیط زیست)، نحوه ارتباط مدل مفهومی مطالعات با شاخص ها و فرایند پایش و ارزیابی، تاکید نمودند.

شایان ذکر است برنامه پایش و ارزیابی از اجزای اصلی طرح ICZM بوده، که در نهایت با آسیب شناسی نحوه پیاده سازی برنامه های موضوعی و موضعی طرح مذکور، اهداف، راهبردها، مسائل و مشکلات شناسایی شده را بهبود داده و اقدامات اصلاحی را در راستای استقرار طرح اشاره شده و ارتقا فرایند تدقیق ارائه می دهد.

۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ۱۴:۳۷
تعداد بازدید : ۲,۶۸۰