یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸
 

اخبار

دریافت اسناد فنی و مالی تدقیق مطالعات طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان های شمالی کشور

پیرو برگزاری فرایند انتخاب مشاور طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان های شمالی کشور، شرکت های مهندسین مشاوری که در مرحله ارزیابی کیفی امتیاز مورد نظر را دریافت نموده و جهت تکمیل فرم ارزیابی فنی و مالی دعوت شده اند نسبت به دریافت اسناد فنی و مالی (RFP)  اقدام نمایند. 

 

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره 84932268 تماس حاصل فرمایید.

شایان ذکر است زمان اعلام شده جهت ارسال اسناد فوق تا تاریخ 97/04/16می باشد، که قابل تمدید نیز نمی باشد. 

۶ تیر ۱۳۹۷ ۱۲:۰۸
تعداد بازدید : ۴۵۹