چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰
 

اخبار

تهیه و تدوین ضوابط کاربری اراضی و مقررات ساخت و ساز در اراضی ساحلی

تهیه و تدوین ضوابط کاربری اراضی و مقررات ساخت و ساز در اراضی ساحلی
مهندس خلیلی مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر با اعلام این خبر افزود: در چارچوب قانون و آئین نامه اجرایی ماده 63 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مورخه 1386/04/06، دو وظیفه اصلی تلفیق طرح جامع ساماندهی سواحل کشور و  تدوین ضوابط نحوه استفاده از اراضی ساحلی تعیین شد. براین اساس، وزارت راه و شهرسازی موظف شد تا با همکاری وزارتخانه های نیرو، کشور، نفت، جهادکشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی و گردشگری، ضوابط کاربری اراضی و مقررات ساخت و ساز در اراضی ساحلی را ارائه نمایند. 
وی افزود: "طرح تدوین ضوابط کاربری اراضی و مقررات ساخت و ساز در اراضی ساحلی" از سوی سازمان بنادر و دریانوردی و با همکاری نهادها و وزارتخانه های مرتبط با اهداف تدوین سیستم طبقه بندی نظام کاربری اراضی ساحلی (CLBCS)، تدوین نظام زون بندی بر اساس پهنه های ضابطه ای مناطق ساحلی (CRZ)، تدوین مقررات و دستورالعمل های مربوط به میزان تراکم جمعیتی و استفاده بهینه از اراضی در نواحی ساحلی، تدوین مقررات و دستورالعمل های ایمن سازی نواحی ساحلی در مواجهه با سوانح و مخاطرات طبیعی (طوفان دریایی) و اتخاذ تدابیر لازم در بهره برداری از دریا و سواحل به نحوی که تعادل زیست محیطی مختل نگردد، در دست انجام می باشد.
 
۱۹ آذر ۱۳۹۸ ۰۹:۲۰
تعداد بازدید : ۳,۰۰۷