چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰
 

اخبار

اعلام تصویب ضرورت تهیه طرح وی‍ژه راهبردی توسعه پایدار و یکپارچه جزایر جنوب کشور/ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

اعلام تصویب ضرورت تهیه طرح وی‍ژه راهبردی توسعه پایدار و یکپارچه جزایر جنوب کشور/ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی و دبیر کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل بنادر و جزایر کشور، از تصویب ضرورت تهیه طرح وی‍ژه راهبردی توسعه پایدار و یکپارچه جزایر جنوب کشور در هجدهمین نشست شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در سال جاری به ریاست مقام عالی وزارت، مورخ 1398/11/28خبر داد.

محمدرضا اله یار با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر کشور با همکاری اعضاء مرتبط در خصوص موضوع فوق، اظهار داشت: لزوم تهیه طرح ویژه راهبردی توسعه پایدار و یکپارچه جزایر جنوب کشور، از مصوبات سی و چهارمین نشست کارگروه مورخ 1398/04/18در جزیره ابوموسی بوده است که برنامه ریزی استرات‍ژیک توسعه فضایی دریامحور با هدف تحقق احکام فرادست از طریق هم افزایی، تعریف شبکه همکاری میان جزایر و همچنین مدیریت تعارض منافع از ماهیت های طرح مذکور می باشد.

وی افزود: این طرح در راستای تحقق توسعه دریامحور و سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط سازمان بنادر و دریانوردی با همکاری معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید.

عضو هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی و دبیر کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل بنادر و جزایر کشور با بیان اینکه تا زمان انجام مطالعات راهبردی، جامع و یکپارچه پیش گفته، لازم است که طرح های توسعه قبلی کماکان مورد عمل قرار گیرند، ادامه داد: در طرح ویژه حاضر، ضمن توجه به موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک هر جزیره، توان اکولوژیک و ظرفیت های توسعه برای فعالیت های انسانی مختلف بررسی خواهد شد و اثرات کارکرد منظومه ای و هم افزایی جزایر در نظر گرفته می شود تا نهایتاً نتیجه مطالعات، تعیین نقش، ماموریت، کارکرد و متولی هر یک از جزایر 35 گانه کشور باشد.

 

۶ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱:۱۴
تعداد بازدید : ۲,۴۸۵