جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
 

اخبار

نقشه های توپوگرافی 1:5000 نوار ساحلی استان سیستان و بلوچستان در حال تهیه و تولید می باشد

نقشه های توپوگرافی 1:5000 نوار ساحلی استان سیستان و بلوچستان در حال تهیه و تولید می باشد

مهندس خلیلی مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: یکی از مرزهای مهم در مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور، خط خطر است که حدود محدوده مدیریت مستقیم را تعیین می کند. این مرز، خطی بر روی خشکی است که تراز آب دریا در اثر همزمانی شرایط طوفانی یعنی خیزاب ناشی از باد، خیزاب ناشی از موج، خیزاب ناشی از تغییرات فشار و بالاروی موج نسبت به تراز بالایی مد (در سواحل جنوب کشور) را در نظر می گیرد. خط خطر بر اساس محاسبات دقیق مولفه های یادشده و با توجه به ویژگی های هر پاره ساحل بصورت کدهای ارتفاعی برآورد می شود و در نهایت با استفاده از نقشه های بزرگ مقیاس ترسیم می گردد.

خلیلی اضافه نمود: محدوده ای از خشکی که در سطحی پایین تر از این کد (تا دریا) قرار دارد، پهنه احتیاط نامیده می شود و مطابق برنامه های مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) ساخت و ساز در آن با ملاحظات مهندسی صورت خواهد گرفت. برای تعیین موقعیت دقیق خط خطر در استان سیستان و بلوچستان، تهیه نقشه های توپوگرافی 1:5.000 نوار ساحلی این استان با منحنی میزان 2.5 متر در دستور کار قرار گرفته است و مطابق برنامه زمان بندی در خرداد ماه سال جاری تکمیل می شود. 

مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر  با بیان اینکه بالاآمدگی سطح آب در مواقع طوفانی خصوصا در ماه های مونسون یکی از مخاطرات در سواحل استان سیستان و بلوچستان محسوب می شود ادامه داد: نقشه های مذکور در طول 400 کیلومتر از سواحل استان سیستان و بلوچستان و با عرض تقریبی یک کیلومتر از ساحل (با نظارت سازمان نقشه برداری کشور) تهیه می شوند.

 

۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۳:۳۲
تعداد بازدید : ۷۶۹