چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱
 

انتشارات

برای تهیه کتاب های ذیل خواهشمند است مبالغ مربوطه به شماره حساب 2176459001009  بانک ملی شبعه خیابان ویلا به نام سازمان بنادر و دریانوردی واریز و فیش پرداختی به این اداره کل مهندسی سواحل و بنادر ارائه گردد. 

ضمناً کلیه انتشارات این اداره کل جهت دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی با 50% تخفیف ارائه می گردد.

نشانی 
تهران، میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، بعد از چهارراه جهان کودک، خیابان علامه شهیدی (خیابان دیدار جنوبی)، 
ساختمان سازمان بنادر و دریانوردی – طبقه 6 – اداره کل مهندسی سواحل و بنادر 
تلفن: 84932261 
دورنگار: 84932279 

 

 کتاب مجموعه قوانین

قیمت 4500 تومان