جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
 

مشاور

  • مهندسین مشاور سازه‌پردازی‌ایران

اهم وظایف در مطالعات تدقیق طرح ICZM استان هرمزگان :
- مدیریت پروژه
- مدیریت فنی مطالعات (کمیته راهبری)
- تدقیق محدوده مناطق ساحلی استان
- مطالعات هیدرودینامیک ( امواج، جزر و مد، و جریانات دریایی) و رسوب
- انجام هماهنگی ها و برگزاری نشست با مسئولین و ذینفعان
- برگزاری دوره های آموزشی

  • مهندسین مشاور معماری و شهرسازی عرصه

اهم وظایف در مطالعات تدقیق طرح ICZM استان هرمزگان
- مطالعات کاربری و قابلیت اراضی
- تلفیق مطالعات
- مطالعات نهادی و سازمانی
- مطالعات اقتصادی
- مطالعات جمعیتی ، اجتماعی و فرهنگی
- مطالعات زیر ساختها و شبکه های سکونتگاهی
- مطالعات گردشگری

  • مهندسین مشاور افق‌هسته‌ای

اهم وظایف در مطالعات تدقیق طرح ICZM استان هرمزگان :
- مطالعات  محیط زیست
-  بررسی ملاحظات امنیتی، دفاعی و پدافند غیرعامل
- سیستم اطلاعات مکانی GISو سامانه پشتیبان تصمیم‌گیری DSS