جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
 

رئوس کلی مطالب

رئوس کلی مطالعات طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه‌ی مناطق ساحلی استان هرمزگان به شرح زیر است:

1- کلیات

1-1- تعیین ضرورت‌ها و رویکردها

1-2- روش‌شناسی

1-3- پیشنهاد چارچوب اولیه کمیته راهبردی بررسی و تصویب طرح  با همکاری کارفرما

1-4- مطالعه و بررسی پیش نیازهای مطالعه، تهیه و اجرای طرح مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی استان هرمزگان

1-5- شناسایی اولیه مسائل و مشکلات موجود در استان هرمزگان و طبقه‌بندی مسایل برای اولویت‌بخشی اقدامات مورد نیاز

1-6- تعیین هدف اصلی و عملیاتی طرح

1-7- مطالعه و بررسی مفاهیم، روش­ها و تجربیات جهانی در زمینه مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی

 2- مطالعات راهنما

2-1- تدقیق محدوده مورد مطالعه

2-2- شناسایی و گردآوری و ارزیابی داده، اطلاعات و اسناد بالادست و فرودست مرتبط

 3- مطالعات پایه و پشتیبان

3-1- شناخت و ارزیابی منابع محیطی و کالبدی

3-2- شناخت تهدیدات محیطی منطقه ساحلی

3-3- شناخت و ارزیابی سازمان اداری استان

3-4- شناسایی محدودیت­ها و قابلیت­های منابع اکولوژیک محدوده مورد مطالعه

3-5- بررسی ملاحظات امنیتی، دفاعی و پدافند غیرعامل در منطقه ساحلی

3-6- ارتقاء پایگاه اطلاعات

3-7- تکمیل مطالعات پایش و شبیه­سازی سواحل استان هرمزگان

3-8- شناسایی فرصت­ها و تهدیدات بیرون محدوده مورد مطالعه

 4- دستاورد مطالعات

4-1- تدوین راهبردهای مدیریتی منطقه ساحلی

4-2- تهیه برنامه­های هماهنگی مدیریتی منطقه ساحلی

4-3- تدوین دستورالعمل­ها و ضوابط مدیریتی با توجه به برنامه عمل­های تهیه شده

4-4- تهیه سامانه مدیریت یاری‌رسانی (DSS) در منطقه ساحلی

 5- مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی جزیره ابوموسی

5-1- شناخت و تجزیه و تحلیل وضع موجود جزیره

5-2- تدوین استراتژی آتی جزیره و تهیه سناریوهای توسعه آتی جزیره

5-3- تدوین برنامه عمل و اقدامات مورد نیاز جزیره ابوموسی

 6- خدمات تکمیلی و آموزش