جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
 

اهداف

اهداف پروژه مذکور تدقیق مطالعات به شرح ذیل است:

-          پهنه‌بندی دقیق‌تر و متنوع‌تر کاربری‌های ساحلی دریایی با در نظر گرفتن مقتضیات استان؛

-          به هنگام سازی اطلاعات و تکمیل خلأهای مطالعات ملی در خصوص استان بوشهر؛

-          تهیه و به هنگام سازی کاربری‌های ساحلی- دریایی با استفاده از داده‌های سنجش‌ازدور، بازدیدهای میدانی و هماهنگی با سازمان‌ها و نهادهای ملی و اداره‌های کل استانی

-          برنامه‌ریزی فضایی کلان کاربری‌های مرتبط تا انتهای آب‌های ساحلی استان بوشهر؛

-          تدوین برنامه‌های عمل شهرستان‌های ساحلی بر اساس نتایج موضوعی مطالعات؛

-          تدقیق نقشه‌های مطالعات در محدوده نوار ساحلی در مقیاس1:5000 با تکیه به بررسی‌های تکمیلی سنجش‌ازدور و نتایج پروژه پایش و شبیه‌سازی سواحل استان بوشهر؛

-          بررسی و تطبیق مقررات، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط کشوری با توجه به شرایط استان؛

-          تدقیق مصوبات ملی ناظر بر ساختار و سازمان مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور، به فضای تصمیم مدیریت منطقه ساحلی استان؛