جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
 

رئوس کلی شرح خدمات

گام اول مطالعات پیش‌نیاز

1-    کلیات و روش‌شناسی

2-    گردآوری اسناد و اطلاعات

گام دوم : مطالعات موضوعی

1-       مطالعات پدافند غیرعامل در منطقه ساحلی- دریایی

1-1-        تدوین چشم‌انداز و اهداف از منظر پدافند غیرعامل

1-2-        شناخت و تحلیل ساختار جمعیتی، اقتصادی، اقلیمی،  زیرساختی و شبکه حمل‌ونقل و شناسایی موقعیت ژئوپلیتیکی از منظر پدافند غیرعامل

1-3-        دارایی شناسی

1-4-        مخاطرات و تهدید شناسی

1-5-        پیامدشناسی و ارزیابی خطرپذیری

1-6-        ارائه راهکارها و برنامه‌های پدافند غیرعامل

2-       مطالعات امنیتی- سیاسی در منطقه ساحلی- دریایی

2-1-       بررسی وضع موجود

2-2-       چالش‌ها

3-       مطالعات مدیریت محیط­زیستی (EMP) در منطقه ساحلی- دریایی

3-1-        بررسی مشخصات کلی حوضه‌های آبریز منتهی به منطقه ساحلی- دریایی استان بوشهر 

3-2-        بررسی زمین‌شناسی و ژئومورفولوژی منطقه مورد مطالعه

3-3-        بررسی پوشش گیاهی منطقه ساحلی استان بوشهر

3-4-        بررسی منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی منطقه ساحلی استان بوشهر

3-5-        بررسی منابع خاک در منطقه ساحلی استان بوشهر

3-6-        بررسی حیات‌وحش و زیستگاه‌ها منطقه ساحلی دریایی استان بوشهر

3-7-        بررسی منابع آلاینده منطقه ساحلی-دریایی استان

3-8-        بررسی مخاطرات طبیعی موجود در منطقه ساحلی- دریایی استان (شامل بررسی سیل، زلزله، حرکات دامنه ایی، مخاطرات دریایی، خشک‌سالی و مخاطرات اقلیمی، افزایش تراز آبی نوار ساحلی و ...)

3-9-        پهنه‌بندی منطقه ساحلی- دریایی استان بوشهر جهت حفاظت

3-10-   جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از وضعیت مدیریت محیط زیستی استان (EMP)  (تحلیل نقاط ضعف و قوت، فرصت و تهدید)

4-       ارزیابی ساختار اداری اجرایی ICZM

5-       برنامه‌ریزی مدیریت نوار ساحلی ((SMP

5-1-        تعیین محدوده جغرافیایی مدیریت نوار ساحلی و ارائه مرزبندی از دیدیگاه مدیریت نوار ساحلی

5-2-        شناخت و ارزیابی مسائل و مشکلات موجود در نوار ساحلی به تفکیک واحدهای مدیریتی

5-3-        ارائه راهکارها و تدوین برنامه عمل جهت مقابله و کاهش اثرات سوء ناشی از مسائل و مشکلات موجود

5-4-    ارزیابی کاربری‌های پیش‌بینی‌شده در طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و پیشنهاد کاربری‌های متناسب و جایگزین در صورت لزوم

6-       کاربری مطلوب مناطق ساحلی- دریایی

7-       برنامه مشارکت همگانی در منطقه ساحلی- دریایی

8-       مطالعات مرزبندی منطقه ساحلی

گام سوم: تلفیق مطالعات

گام چهارم : فاز اجرا

گام پنجم: خدمات آموزشی و اطلاع‌رسانی