چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱
 
سازمان بنادر و دریانوردی/اسناد مرتبط/قوانین،مقررات و آیین نامه ها

قوانین،مقررات و آیین نامه ها

 

 آیین نامه اجرایی تبصره(2) ماده (2) قانون اراضی مستحدث و ساحلی ـ مصوب 1354 (مصوب 19/1/1387)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 آیین‌نامه اجرایی ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ (مصوب 23/2/1386)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 تصویب نامه ضوابط نظارت فنی بر بهره برداری از معادن شن ، ماسه و خاک رس (مصوب 4/8/82)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 آیین نامه نحوه آماده سازی و ساماندهی نیازهای زیرساختی منطقه ویژه اقتصادی پارس و حوزه نفوذ آن مصوب 13/11/1381
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 موافقت‌نامه کشتیرانی دریایی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش مصوب 6/6/81
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 تصویب نامه راجع به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی خلیج فارس ( مصوب 14/5/1380)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 تصویب نامه در خصوص استفاده از حریم دریا برای احداث تاسیسات ساحلی ( مصوب 27/3/1380)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون تصویب پروتکل کنترل انتقالات برون مرزی و دفع مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات در دریا (مصوب 19/1/1380)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 12/11/1379
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 راهکارهای اجرایی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 (مصوب 21/10/1379)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 تصویب نامه استقرار صنایع در استانهای گیلان و مازندران وگلستان (مصوب 15/4/1379)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 17/1/1379)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 تصویبنامه اجازه برگزاری سومین اجلاس( کمیسیون بین الدول اقیانوس شناسی یونسکو برای اقیانوس هند) و کارگاه منطقه ای و مدیریت سواحل و آلودگی دریا در ایران ( مصوب 25/7/1378)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 تصوینامه اجازه برگزاری چهارمین اجلاس بین المللی سواحل، بنادر سازه‌های دریایی ( مصوب 10/6/1378)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 5/2/1378)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 مصوبه اجازه برگزاری سومین کنفرانس بین المللی سواحل، بنادروسازه های دریایی توسط سازمان بنادر و کشتیرانی(مصوب 5/11/1376)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی و پروتکل مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز آلودگی غیرنفتی مصوب 7/11/1375
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 آیین نامه احداث و استفاده از تاسیسات در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس و دریای عمان ( مصوب 28/9/1375)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 الحاق تبصره ای به عنوان تبصره (2) به ماده (16) آیین نامه اجرایی تبصره (66) قانون بودجه سال 1363 کل کشور(مصوب28/6/1375)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تغییرات آب و هوا مصوب 1371 هجری شمسی برابر با 1992میلادی ( مصوب 6/3/1375)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 تصویبنامه برگزاری کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و دیگر سازه های دریایی توسط دانشگاه علم و صنعت ایران ( مصوب 27/12/1374)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 تصویبنامه برگزاری کارگاه منطقه ای مدیریت مناطق ساحلی توسط مرکز ملی اقیانوس شناسی باهماهنگی شورای عالی اقیانوس شناسی (مصوب 5/9/1374)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 14/6/1374)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 آئین نامه مربوط به وظایف و طرزکارشورای عالی اقیانوس شناسی کشورکمیته های هفتگانه ( مصوب 18/10/1373)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 آیین نامه جلوگیری ازآلودگی آب ( مصوب 18/2/1373)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری –صنعتی جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 25/12/1372)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 تصویبنامه درخصوص اهداف و وظایف تفصیلی وزارتخانه های کشاورزی و جهادسازندگی ( مصوب 13/11/1372)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 تصویبنامه اجازه واگذاری حق استفاده از قطعه زمینی به وزارت راه و ترابری جهت احداث ترمینال جدید فرودگاه بوشهر( مصوب 16/3/1372)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی ( مصوب 12/2/1372)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 تصویبنامه شماره 67-250/2 مورخ 31/4/1352 موضوع ماده 3 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان ( مصوب 31/1/1372)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون بودجه سال 1371کل کشور (مصوب 10/11/1370)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون اجازه الحاق به پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره (مصوب 2/7/1370)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون تشکیل شورای عالی اقیانوس شناسی کشور ( مصوب 20/5/1370)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی ( مصوب 9/5/1370)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 مصوبه تعیین حدود منطقه نظارت و حوزه عملیات بندرچابهار ( مصوب 17/10/1368)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 اساسنامه سازمان زمین شهری (مصوب 15/4/1367)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون ادامه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان منطقه‌ای حفاظت محیط زیست دریایی ( مصوب 1/9/1366)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 تصویبنامه موافقت با واگذاری یک قطعه زمین واقع درحریم کانال سلطانی در بندر بوشهر به شرکت ملی نفتکش ایران ( مصوب 23/2/1366)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 تصویبنامه موافقت با واگذاری یک قطعه زمین واقع درحریم کانال سلطانی در بندر بوشهر به شرکت ملی نفتکش ایران ( مصوب 23/2/1366)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 تصویبنامه واگذاری یک قطعه زمین واقع در بندر مقام در ساحل خلیج فارس جهت احداث اسکله و تاسیسات بندری به شرکت ملی نفت ایران (مصوب 26/6/1365)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران ( مصوب 16/11/1364)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 اساسنامه موسسات تحقیقات منابع آب ( تماب) ( مصوب 8/10/1364)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 تصویبنامه واگذاری بلاعوض قطعه زمینی از ساحل دریای جنوب در طرح جامع بوشهرجهت احداث اسکله بار و مسافر به سازمان بنادر و کشتیرانی (مصوب 13/5/1364)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 آیین نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی مصوب (18/12/1363)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 اصلاح آیین نامه ایجاد و هماهنگی وظایف مشترک وزارتخانه های کشاورزی و جهادسازندگی ( مصوب 1/10/1363)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب ( مصوب 24/9/1363)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 تصویب نامه نحوه استقرارصنایع در استان های گیلان و مازندران ( مصوب 25/7/1363)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 آیین نامه ایجاد هماهنگی و تفکیک وظایف مشترک بین وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب 8/9/1362 مجلس شورای اسلامی ( مصوب 8/7/1363)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 آیین نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور ( مصوب 7/5/1363)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون بودجه سال 1363 کل کشور( مصوب 30/12/1362)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 تصویبنامه واگذاری 8 قطعه از اراضی واقع در حریم دریا به شرکت سهامی شیلات جنوب ( مصوب 23/11/1362)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 تصویبنامه موافقت با واگذاری یک قطعه زمین در مجاورت ساحل بندر بوشهر به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ( مصوب 25/3/1362)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون معادن (مصوب 1/3/1362)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 تصویبنامه واگذاری یک قطعه زمین از طرف سازمان زمین شهری استان بوشهر به شرکت ملی صنایع دریایی ایران ( مصوب 25/2/1362)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 16/12/1361)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 اساسنامه سازمان زمین شهری( مصوب 30/3/1361)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی درحکومت جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 31/2/1359)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 آیین نامه اجرایی ماده 19 لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی درحکومت جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 28/9/1358)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 24/8/1358)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون نحوه واگذاری و احیا اراضی درحکومت جمهوری اسلامی ایران (مصوب 25/6/1358)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 لایحه قانونی راجع به اصلاح قسمت اخیر ماده 5 قانون مقررات مرزنشینان (مصوب 8/12/1344 ) مصوب 15/6/1358
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 اساسنامه نمونه سازمان گسترش و عمران روستایی استان (مصوب 1/3/1357)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون تغییرنام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور(مصوب 25/3/1356)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات درخارج از محدوده‌ی قانونی و حریم شهرها( مصوب 27/2/1355)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی ( مصوب 14/11/1354)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون اراضی مستحدث و ساحلی (مصوب 29/4/1354)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی (مصوب 5/3/1354)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون برنامه پنجم عمرانی کشور(تجدیدنظرشده) 1356-1352 خلاصه ( مصوب 27/2/1354)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ( مصوب 28/3/1353)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون کنوانسیون مربوط به تالابهای بین المللی وتالابهای زیستگاه پرندگان آبزی ( مصوب 28/12/1352)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 تصویبنامه تعیین خط مبدأ دریای سرزمینی درخلیج فارس و دریای عمان ( مصوب 30/4/1352)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 خلاصه برنامه پنجم عمران کشور(مصوب 23/3/1352)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون گذرنامه (مصوب 10/12/1351)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی (مصوب 12/11/1350)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 آئین نامه جلوگیری ازآلودگی آب ( مصوب 30/8/1350)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون تاسیس شرکت سهامی شیلات جنوب ایران ( مصوب 21/1/1350)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 آیین نامه سازمان بنادر و کشتیرانی ( مصوب 13/11/1348)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلسین راجع به اصول و هدفهای برنامه عمرانی چهارم کشور ( مصوب 8/5/1347)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون آب ونحوه ملی شدن آن ( مصوب 27/4/1347)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 آئین نامه اجرائی ماده 8 قانون مربوط به اراضی ساحلی (مصوب 1/4/1347)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی (مصوب 27/9/1346)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ( مصوب 25/5/1346)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون مربوط به اراضی ساحلی (مصوب 25/5/1346)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون شکار و صید ( مصوب 16/3/1346)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون مالیاتهای مستقیم ( مصوب 28/12/1345)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 تصویبنامه در خصوص تعیین نماینده تام الاختیار برای پیشرفت بنادر و جزایر جنوب ایران (مصوب 18/10/1342)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 تصویب نامه هیئت وزیران در مورد طرح ثبت و فروش اراضی مستحدثه ساحلی (مصوب 13/7/1342)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو (مصوب 30/9/1334)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۱ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 تصویبنامه‌ی تشخیص حدود منطقه‌ی نظارت وحوزه‌ی عملیات بنادر مصوب شهریورماه 1340 هیأت وزیران
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۱ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون راجع به اجازه تاسیس سازمان بنادر و کشتیرانی (مصوب 22/2/1339)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۱ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون اصلاح تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت ایران مصوب تیرماه 1313 (مصوب 22/1/1338)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۱ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون مربوط به موافقتنامه تفحص و اکتشاف و استخراج و بهره برداری نفت بین شرکت نفت ایران وشرکت ایتالیایی آجیپ مینراریا (مصوب 2/6/1336)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۱ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون راجع به معافیت املاک مزروعی جدید الاحداث و مستغلات جدید‌البنا مرزنشینان تا شعاع 72 کیلومتر ( مصوب 1/9/1335)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۱ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو (مصوب 30/9/1334)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۱ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون راجع به اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی ( فلات قاره) ایران (مصوب 2/4/1334)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۱ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 تصویبنامه راجع به اراضی مستحدث ساحلی ( مصوب 19/8/1324)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۱ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 آیین نامه بندرهای ایران مصوب 24/10/1317 هیأت وزیران
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۱ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها (مصوب 24/04/1313)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۱ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون راجع به فروش خالصجات و قرضه های فلاحتی و صنعتی (مصوب 17/10/1312)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۱ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 صرف نظر دولت از حق تملک اراضی مستحدثه ساحلی
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۱ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 پروگرام مشی کابینه آقای میرزا حسن خان مستوفی ( مصوب 05/07/1305)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۱ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام ( مصوب 27/09/1286)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۱ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 قانون بلدیه ( مصوب 12/03/1286)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۱ شهریور ۱۳۸۸ ]