جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
 

ابلاغیه ها و مصوبات


  •      طرح ملی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور (ICZM) که توسط سازمان بنادر و دریانوردی با همکاری 18 نهاد و سازمان مرتبط با موضوع و به عنوان بزرگترین طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در منطقه شناخته شده است. این طرح ملی  با هدف تلاش در  جهت رفع مشکلات مناطق ساحلی در قالب مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، در تاریخ 4/6/91  طی نامه شماره 91/300/34612 توسط معاون محترم شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، جهت اجرا و استفاده از نتایج آن به عنوان سند بالادست، به استانداران استان های ساحلی ابلاغ  شد. نقشه ها و مدارک مرتبط طرح طی نامه شماره 91/300/ 53784 مورخ 29/8/91 ارسال و طبق نامه شماره 91/300/62463 مورخ 9/10/91 بر مسئولیت سازمان بنادر و دریانوردی درتدقیق و انجام مطالعات یکپارچه مناطق ساحلی در استانهای ساحلی تاکید گردید.

ابلاغ طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM)ابلاغ طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM)

 

مسئولیت سازمان بنادر و دریانوردی در اجرایی شدن مدیریت یکپارچه مناطق ساحلیمسئولیت سازمان بنادر و دریانوردی در اجرایی شدن مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی