جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
 

عناصر کلیدی طرح برنامه‌‌‌‌ریزی فضایی دریا در امارات متحده عربی (ابوظبی)

وضعیت

شرح

مجوز

دستور اجرایی یا دستورالعمل

نهاد برنامه‌‌‌‌ریزی و راهبری طرح

شورای برنامه ریزی شهری ابوظبی

تأمین مالی

شناخته نشده یا تایید نشده است

مساحت حوزة برنامه‌‌‌‌ریزی

10،000 تا 50،000 کیلومتر مربع

زمان لازم برای تکمیل برنامه

2-4 سال

محرک‌‌‌‌های طرح

نیاز به یک رویکرد یکپارچه؛ نگرانی‌‌‌‌های رشد اقتصادی؛ مناقشات مشاهده شده در میان فعالیت‌‌‌‌های موجود (مانند استخراج مواد معدنی دریایی و ماهیگیری)؛ مناقشات موجود بین فعالیت‌‌‌‌های انسانی و حفاظت از طبیعت (مانند مناطق حفاظت شده دریایی)؛ حفاظت از دریا و تنوع زیستی؛ استفاده‌‌‌‌های جدید و در حال ظهور از منطقه دریایی (مانند انرژی باد، آبزی پروری؛ اثرات تغییرات آب و هوایی (به عنوان مثال افزایش سطح دریا))

مشارکت ذینفعان

در طول فرایند MSP

بخش‌‌‌‌های مشمول برنامه‌‌‌‌ریزی

همه ارگان‌‌‌‌ها

ارتباط با مدیریت ساحلی

مشخص نشده است

ارتباط با مدیریت مناطق حفاظت شده دریایی

مناطق حفاظت شده دریایی (MPAs) موجود و آینده در طرح مدیریت درج شده است

تصویب طرح

طرح تکمیل شده، اما هنوز تایید نشده است

وضعیت قانونی طرح

مشاوره‌‌‌‌ای / استراتژیک

تجدید نظر برنامه

بررسی / تجدید نظر هر 4-5 سال

نظارت و ارزیابی عملکرد

برنامه هنوز اصلاح نشده است

تاثیرات فضایی سناریوهای توسعه در طرح برنامه‌ریزی فضایی دریا در ابوظبی

تاثیرات فضایی سناریوهای توسعه در طرح برنامه‌ریزی فضایی دریا در ابوظبی


عناصر کلیدی طرح برنامه‌‌‌‌ریزی فضایی دریا در چین

وضعیت

شرح

مجوز

قانون مدیریت استفاده از دریا در سال 2001

نهاد برنامه‌‌‌‌ریزی و راهبری طرح

اداره ملی اقیانوس و ادارات استانی

تأمین مالی

از طریق UCS (User Charge System)

مساحت حوزة برنامه‌‌‌‌ریزی

177،000 کیلومتر مربع (محدوده آب‌های سرزمینی چین)

زمان لازم برای تکمیل برنامه

نامشخص

محرک‌‌‌‌های طرح

کاهش استفاده‌ی شخصی از منابع عمومی

مشارکت ذینفعان

محدود به رایزنی و مشاوره با سایر وزارت‌خانه‌ها

بخش‌‌‌‌های مشمول برنامه‌‌‌‌ریزی

همه ارگان‌‌‌‌ها

ارتباط با مدیریت ساحلی

نامشخص

ارتباط با مدیریت مناطق حفاظت شده دریایی

نامشخص

تصویب طرح

نسخه اولیه در سال 2002 تصویب شد و در حال حاضر 11 طرح پهنه‌بندی در سطح استانی تصویب تهیه و تصویب شده‌اند.

وضعیت قانونی طرح

قابل اجرا و رگولاتوری

تجدید نظر برنامه

نامشخص

نظارت و ارزیابی عملکرد

نامشخص

طرح فضایی در نواحی ساحلی و آب‌های فراساحلی شبه جزیره شاندونگ

طرح فضایی در نواحی ساحلی و آب‌های فراساحلی شبه جزیره شاندونگ

 

 


عناصر کلیدی طرح برنامه‌‌‌‌ریزی فضایی دریا در بلژیک

وضعیت

شرح

مجوز

قانون EEZ بلژیک 1999 و قانون حفاظت دریایی 1999، فرمان سلطنتی در خصوص MSP صادر شده است.

نهاد برنامه‌‌‌‌ریزی و راهبری طرح

کمیسیون برنامه‌‌‌‌ریزی فضایی دریا (زیر مجموعه هیئت وزیران )[1]

تأمین مالی

نامشخص

مساحت حوزة برنامه‌‌‌‌ریزی

3600 کیلومتر مربع (محدوده آب‌های سرزمینی و منطقه انحصاری اتقتصادی)

زمان لازم برای تکمیل برنامه

3 سال

محرک‌‌‌‌های طرح

تخصیص فضا برای مزارع بادی، استخراج شن و ماسه، حفاظت از نواحی دریایی تحت استفاده‌‌‌‌ی شدید انسانی در ناحیه EEZ بلژیک

مشارکت ذینفعان

نمایندگان ماهیگیران (تفریحی و تجاری)، بخش حمل و نقل دریایی، بخش استخراج شن و ماسه، بخش گردشگری، سازمان‌‌‌‌های دولتی و غیردولتی ذی‌‌‌‌ربط، در تهیه طرح مشارکت داده شده‌‌‌‌اند. همچنین طرح جامع برای دریافت نظرات عموم مردم در دسترس عموم قرار گرفته است

بخش‌‌‌‌های مشمول برنامه‌‌‌‌ریزی

نفت و گاز، استخراج شن و ماسه، انرژی باد، خطوط لوله و کابل‌های زیردریایی، آبزی‌پروری و مناطق حفاظت‌شده

ارتباط با مدیریت ساحلی

نامشخص

ارتباط با مدیریت مناطق حفاظت شده دریایی

نامشخص

تصویب طرح

به تدریج از سال 2003 در حال اجرا شدن است. طرح جامع سال 2005 توسط هیئت وزیران تصویب شده است.

وضعیت قانونی طرح

قابل اجرا و رگولاتوری

تجدید نظر برنامه

هر 6 سال. در سال 2012 توسط بازنگری شده است.

نظارت و ارزیابی عملکرد

نامشخص ولی در حال بررسی است

 

نقشه‌‌‌‌‌‌‌‌ی یکپارچه‌‌‌‌‌‌‌‌ی طرح MSP دریای شمال در بلژیک  نقشه‌‌‌‌‌‌‌‌ی یکپارچه‌‌‌‌‌‌‌‌ی طرح MSP دریای شمال در بلژیک

 

 

 


عناصر کلیدی طرح برنامه‌‌‌‌ریزی فضایی دریا در کرواسی

وضعیت

شرح

مجوز

دستورالعمل MSP اتحادیه اروپا از جولای 2017 در کرواسی لازم الاجرا شده است

نهاد برنامه‌‌‌‌ریزی و راهبری طرح

- وزارت ساخت و ساز و برنامه‌ریزی فیزیکی

- موسسه توسعه فضایی

تأمین مالی

نامشخص

مساحت حوزة برنامه‌‌‌‌ریزی

دریای سرزمینی به مساحت حدود 19000 کیلومتر مربع و منطقه حفاظت زیست محیطی و ماهیگیری به مساحت حدود 24000 کیلومتر مربع.

زمان لازم برای تکمیل برنامه

نامشخص

محرک‌‌‌‌های طرح

توسعه آبزی پروری، استفاده منطقی از منابع طبیعی، به ویژه حفاظت از دریا

مشارکت ذینفعان

در حال طرح ریزی

بخش‌‌‌‌های مشمول برنامه‌‌‌‌ریزی

در حال طرح ریزی

ارتباط با مدیریت ساحلی

نامشخص

ارتباط با مدیریت مناطق حفاظت شده دریایی

نامشخص

تصویب طرح

در حال طرح ریزی

وضعیت قانونی طرح

دستورالعمل MSP اتحادیه اروپا از جولای 2017 در کرواسی لازم الاجرا شده است و طبق این قانون کرواسی موظف است تا سال 2021 طرح MSP را اجرا کند.

تجدید نظر برنامه

نامشخص

نظارت و ارزیابی عملکرد

نامشخص

محدوده خشکی و آب‌‌‌‌های سرزمینی جمهوری کرواسی

محدوده خشکی و آب‌‌‌‌های سرزمینی جمهوری کرواسی

 

 

 

 

 

عناصر کلیدی طرح برنامه‌‌‌‌ریزی فضایی دریا در هلند

وضعیت

شرح

مجوز

مصوبه دولت مرکزی هلند

نهاد برنامه‌‌‌‌ریزی و راهبری طرح

کمیته مشورتی کمیته بین اداری دریای شمال یا (Interdepartementaal Directeurenoverleg Noordzee-IDON) به رهبری وزارت حمل و نقل، کارهای عمومی و مدیریت آب

تأمین مالی

نامشخص

مساحت حوزة برنامه‌‌‌‌ریزی

58000 کیلومتر مربع (دریای سرزمینی و EEZ)

زمان لازم برای تکمیل برنامه

2 سال

محرک‌‌‌‌های طرح

درگیری فضایی بین مزارع بادی پیش‌بینی شده، حمل و نقل دریایی، توسعه بنادر، استخراج شن و ماسه، حفاظت اکولوژیک، تغییر اقلیم

مشارکت ذینفعان

مشاوره با سایر سازمان‌‌‌‌های فدرال، صنایع دریایی، بازنگری عمومی اسناد طرح

بخش‌‌‌‌های مشمول برنامه‌‌‌‌ریزی

حمل و نقل دریایی (کشتیرانی)، نفت و گاز، خطوط لوله و مخابرات، ماهیگیری تجاری، جنگلداری، نیروهای نظامی، استخراج شن و ماسه برای دفاع ساحلی

ارتباط با مدیریت ساحلی

در دو وجه:

-         مناطق استخراج شن و ماسه برای تغذیه ساحل و توجه ویژه به تعامل دریا و خشکی.

-         همچنین ارتباط با برنامه های مدیریت حوضه رودخانه‌ها (به خصوص در ارتباط با کیفیت آب)

ارتباط با مدیریت مناطق حفاظت شده دریایی

طرح مدیریت یکپارچه، مرزهای مناطقی از دریای شمال که در آن ویژگی های اکولوژیکی دریا نیازمند حفاظت بیشتری است را مشخص می کند.

تصویب طرح

در سال‌های 2009 و 2015.

وضعیت قانونی طرح

مشاوره، اما این طرح دارای ساختار یک "سیاست ابلاغی" (یا یک "دیدگاه ساختاری") است و دولت موظف است مطابق با آن عمل کند. این برنامه به طور عمده بر تنظیم استفاده از طریق مجوز تأثیر می گذارد و بنابراین برای اجازه دادن به مقامات و کاربران که درخواست مجوز می کنند مهم است.

تجدید نظر برنامه

هر 6 سال

نظارت و ارزیابی عملکرد

نظارت تنها به برنامه های موجود محدود می شود که بر روی اندازه گیری شاخص های وضعیت محیطی (فقط بیو فیزیکی) تمرکز دارد. همچنین سالانه، پیشرفت در اجرای اقدامات مدیریتی مشخص شده، به پارلمان هلند گزارش می شود.


طرح برنامه‌ریزی فضایی دریا در کشور هلند2

طرح برنامه‌ریزی فضایی دریا در کشور هلند[1] Belgian Minister of the North Sea