یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳
 

مشاورین طرح

این طرح توسط گروه مشارکت متشکل از شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران، شرکت مهندسین مشاور رویان، شرکت مهندسین مشاور کندا ایده و شرکت مهندسین مشاور بهساز روش در حال انجام است.

مدیر طرح: آقای دکتر علی پاک

مدیر فنی و تلفیق: آقای دکتر افشین دانه‌‌‌‌کار

مدیر اجرایی طرح: آقای مهندس مجید مشهدی رفیعی

سرگروه مطالعات کالبدی، جمعیت و مشارکت: آقای دکتر محمد علی حامدی

سرگروه مطالعات محیط طبیعی: آقای مهندس مهدی زرعکانی

سرگروه مطالعات پایگاه اطلاعات و سامانه DSS: آقای مهندس بابک رضایی

سرگروه مطالعات ناحیه کرانه ای و دریا: آقای مهندس عقیل حاج مومنی

سرگروه مطالعات امنیتی-سیاسی: آقای دکتر محمد حیدری

سرگروه مطالعات پدافند غیرعامل: آقای مهندس علی علیدوستی

سرگروه مطالعات پایش و ارزشیابی: آقای دکتر کاوه معصومی

سرگروه مطالعات زیستگاه های خشکی: آقای دکتر فرهاد عطایی

سرگروه مطالعات زیستگاه های کرانه ای و دریایی: آقای دکتر ابراهیم زارعی

سرگروه برنامه‌ریزی ناحیه کرانه ای و دریا: آقای مهندس سعید لطفی خواه

سرگروه مدیریت محیط زیست منطقه ساحلی: خانم مهندس مریم یعقوب زاده

کارشناس هماهنگ‌‌‌‌کننده: خانم مهندس افسون رحیمی

کارشناس کنترل پروژه: خانم مهندس سلما تیموری