چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۸
 

تعداد بازدیدکنندگان

۱۱ نفر
۱۱۲,۵۸۹ نفر
۱,۹۸۷ نفر
۱۰,۹۹۰ نفر
۲۹ دی ۱۳۹۸
۲,۶۲۱ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۱/۰۹ ۱۶   کاربر ۱۸   صفحه
۱۱/۰۸ ۸۴   کاربر ۱۲۶   صفحه
۱۱/۰۷ ۱۲۵   کاربر ۱۶۴   صفحه
۱۱/۰۶ ۱۵۸   کاربر ۱۷۴   صفحه
۱۱/۰۵ ۱۳۱   کاربر ۱۷۸   صفحه
۱۱/۰۴ ۱۱۷   کاربر ۱۳۴   صفحه
۱۱/۰۳ ۹۸   کاربر ۲۳۵   صفحه
۱۱/۰۲ ۱۲۵   کاربر ۱۷۱   صفحه
۱۱/۰۱ ۱۳۹   کاربر ۲۲۰   صفحه
۱۰/۳۰ ۱۴۴   کاربر ۱۷۵   صفحه
۱۰/۲۹ ۶۹   کاربر ۸۰   صفحه
۱۰/۲۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۶۲ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۴۹ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۲۸ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۶ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۲۲ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۲۸ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۲۶ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۲۹ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۶۵ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۸۵ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۷۳ ۴ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۴۳ ۹ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۷۲ ۴ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۷۳ ۴ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۸۸ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۸۸ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۵۶ ۳ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲۰۳ ۱۲ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۶۹ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۸۴ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۶۷ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۷۴ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۹۵ ۶ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۸۰ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۶۱,۱۶۸ ۵۵ %
DEU
DEU
۱۹,۶۳۹ ۱۸ %
ZZZ
ZZZ
۷,۴۶۰ ۷ %
USA
USA
۷,۳۶۴ ۷ %
ROM
ROM
۶,۱۰۱ ۶ %
CHN
CHN
۳,۱۷۵ ۳ %
GBR
GBR
۸۶۰ ۱ %
RUS
RUS
۷۶۰ ۱ %
CAN
CAN
۶۲۰ ۱ %
IND
IND
۴۷۴ ۰ %
PRT
PRT
۴۵۵ ۰ %
AUS
AUS
۳۵۳ ۰ %
NLD
NLD
۳۱۶ ۰ %
FRA
FRA
۳۰۱ ۰ %
DNK
DNK
۲۹۰ ۰ %
POL
POL
۲۴۱ ۰ %
BGR
BGR
۲۲۴ ۰ %
UKR
UKR
۲۰۱ ۰ %
GRC
GRC
۱۸۲ ۰ %
ITA
ITA
۱۷۹ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۸۸۹ ۷۴ %
Firefox
Firefox
۹۵ ۸ %
Safari
Safari
۸۲ ۷ %
Mozilla
Mozilla
۶۳ ۵ %
IE 9.0
IE 9.0
۴۴ ۴ %
Edge
Edge
۱۴ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۳ ۰ %
Opera
Opera
۳ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۳ ۰ %
Other
Other
۲ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۱ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۰ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۶۷۴ ۵۷ %
Windows 7 ۲۰۶ ۱۷ %
Windows 10 ۱۵۱ ۱۳ %
iOS ۷۸ ۷ %
Windows 8 ۲۷ ۲ %
Vista ۲۴ ۲ %
Android ۱۳ ۱ %
XP ۱۱ ۱ %
Other ۴ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows 2003 ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
سیستان و بلوچستان ۴
طول سواحل ۳
بازرسان ۲
نقشه سیستان و بلوچستان ۲
نقشه استان هرمزگان ۲
نقشه بندرهای استان بوشهر ۱
شمال سیستان بلوچستان ۱
ساحل برون ۱
طرح ساماندهی جنگلها ۱
اسکله های سیستان ۱
پیشروی خشکی به دریا را تعریف کنید ۱
پیشروی خشکب به دریا چیست ۱
مرز دریایی جنوب ۱
کاربرد gisدریایی ۱
بندر های اهواز ۱
استان سیستان و بلوچستان ۱
شهرستان سورو سیستان و بلوچستان ۱
اسامی بنادر استان خوزستان ۱
بنادر خوزستان ۱
FIRمرزایران ۱
نقشه سیستان بلوچستان ۱
نقشه استان هرمزگان با جزئیات ۱