یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳
 

طرح برنامه‌ریزی فضایی دریا (MSP) بر روی استفاده از مکان‌ها و فضاهای دریایی تمرکز دارد و سندی است با هدف ارائه راهنمایی برای طیف وسیعی از تصمیم گیرندگان مسئول در بخش‌ها و یا فعالیت‌های خاص دریایی، به طوری که منجر به اتخاذ تصمیمی جامع، یکپارچه و مکمل سایر تصمیمات شود. مهمترین هدف این طرح به حداکثر رساندن سازگاری کاربری‌های مختلف با یکدیگر، کاهش درگیری‌ها و تضادها در میان استفاده‌های انسانی از فضای دریایی و همچنین رفع تضاد میان بهره‌برداری‌های انسانی و طبیعت است که منتج به یک نقشه پهنه‌بندی و یا یک سیستم تصمیم گیری یکپارچه برای تخصیص کاربری‌ها و فعالیت های دریایی خواهد شد. همچنین طرح برنامه‌ریزی فضایی دریا یکی از تکنیک‌های برنامه‌ریزی و مدیریت سرزمین است که ضمن ثبیت حاکمیت و ارتقاء امنیت ملی در آب‌های کشور، بسترهای مورد نیاز برای توسعه دریا محور در منطقه ساحلی را فراهم می‌‌سازد.