جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
 

اهداف و دستاوردها

طرح‌های مدیریت یکپارچة مناطق ساحلی در جهان، تلاشی برای برنامه­ریزی جهت استفاده­های خردمندانه و پایدار انسان از منابع منطقة ساحلی و ساماندهی و هماهنگی فعالیت‌های انسانی در این مناطق است. طرح مدیریت یکپارچة مناطق ساحلی کشور در همین راستا کوشیده است با تدوین یک سند فضایی - راهبردیِ میان‌بخشی در بخشی از خشکی و دریا که به‌عنوان منطقة ساحلی تعریف شده، ظرفیت­ها و حساسیت­های محیطی را با هدف توسعة پایدار و درخور، شناسایی و ارزیابی نماید تا ضمن تعادل بخشیدن به فرایند رشد اقتصادی، ملاحظات گوناگونی را برای تأمین امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت فرهنگی، امنیت سیاسی و امنیت زیست‌محیطی مورد توجه قرار دهد. هدف غایی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی را می‌توان مدیریت خردمندانه فضای منطقة ساحلی برای ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، انسجام اجتماعی، مشارکت نهادی در چارچوب امنیت همه‌جانبه برشمرد.

بدین ترتیب می توان طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) را یک برنامه مدیریت راهبردی - فضایی برای بهره برداری متعادل و متوازن، از خدمات منطقه ساحلی توأم با ملاحظات ایمنی دانست که تلاش دارد ضمن ایجاد ارزش افزوده در منطقه ساحلی از بروز تضاد و تعارض بین بهره برداران مختلف جلوگیری کند.