جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
 

درباره طرح تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان های شمالی کشور (گیلان، مازندران و گلستان)

در ادامه انجام تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در استان های ساحلی کشور، طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان‌های شمالی کشور (گیلان، مازندران و گلستان)  از اسفند ماه سال 1397 در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفت.

 تفاوت سواحل شمال و جنوب کشور در زمینه نحوه استفاده از اراضی و همچنین همجواری سواحل شمال با بزرگترین دریای بسته جهان و شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی این خطه از کشور باعث شده است که تعارضات زیادی با عوارض ناگواری همچون تخریب منابع زیستی و استفاده بیش از ظرفیت برد در مناطق ساحلی شمال کشور بوجود آید  و مشکلاتی همچون تعرض به حریم دریا، ساخت و سازهای غیرمجاز، تخریب منابع اکولوژیکی و از بین رفتن تعادلهای محیطی در این خطه از کشور  پدید آید.

مشکلات مربوط به مناطق ساحلی خطه کاسپین در قیاس با دو دریای دیگر یعنی دریای عمان و خلیج فارس از تفاوت های بنیادینی برخورداراست و به همین دلیل، تراکم جمعیت و فعالیت ها و عدم تعادل های محیطی در این خطه شکننده، رویکرد مطالعات و توجه به موضوعات اساسی وکلیدی را درآن متفاوت نموده است . از این روی مطالعات تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در استان های ساحلی شمال عمدتا  با رویکرد مساله شناسی و تمرکز بر راه حل تعریف شده است.