جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
 

صفحه اصلی

درباره مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی

کلیات

تعاریف مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی

تجربیات جهانی

تعریف منطقه ساحلی

مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ایران

درباره مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ایران

چشم انداز مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی

آشنایی با سواحل و مرزبندی مناطق ساحلی

استانهای ساحلی و جزایر

استان گیلان

استان مازندران

استان گلستان

استان سیستان و بلوچستان

استان هرمزگان

استان بوشهر

استان خوزستان

جزایر

مطالعات انجام شده

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

اهداف ودستاوردها

مدیریت نوار ساحلی

مدیریت محیط زیستی

کاربری مطلوب اراضی

ساختار و سازمان

سیاسی و امنیتی

قوانین و مقررات

نظارت و پایش

پایگاه داده و GIS

نقشه ها

نقشه های پایه

پدیده های دریایی

توپوگرافی

هیدروگرافی

هیدرولوژی

هواشناسی

زمین شناسی

جمعیت

سکونتگاهها

داده های سنجش از دور

محیط زیست

نقشه های موضوعی

صنعت و معدن

گردشگری

کشاورزی

حفاظت محیطی

شیلات

مجریان و همکاران

کارفرمای طرح

سازمان های همکار

کمیته تخصصی طرح

مشاوران طرح

تدقیق طرح مدیریت یکپارچه در استانهای ساحلی

تدقیق طرح در استان هرمزگان

درباره طرح تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان هرمزگان

آشنایی با سواحل و جزایر استان هرمزگان

سرفصلهای مطالعات

اهداف ودستاوردها

نقشه ها

نقشه های پایه

نقشه های موضوعی

مجریان و همکاران

کارفرمای طرح

سازمان ها و نهادهای همکار

کمیته تخصصی طرح

مشاور

نگارخانه

بنادر

تاسیسات ساحلی و دریایی

فعالیتهای دریایی

پدیده های دریایی

گردشگری

محیط زیست

تدقیق طرح در استان بوشهر

درباره طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان بوشهر

سرفصل های مطالعات

اهداف و دستاوردها

مجریان و همکاران

کارفرمای طرح

سازمان ها و نهادهای همکار

کمیته تخصصی طرح

مشاور

تدقیق طرح در استان های شمالی کشور

درباره طرح تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان های شمالی

سرفصل های مطالعات

اهداف و دستاوردها

تدقیق طرح ICZM در استان سیستان و بلوچستان

درباره طرح تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان سیستان و بلوچستان

سرفصل های مطالعات

اهداف و دستاوردها

مجریان و همکاران

کارفرمای طرح

سازمان ها و نهادهای همکار

کمیته تخصصی طرح

مشاورین طرح

طرح پایش و ارزیابی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور

درباره طرح پایش وارزیابی (MEP)

سرفصل های مطالعات

اهداف

مجریان و همکاران

کارفرمای طرح

سازمان ها و نهادهای همکار

مشاور

طرح برنامه ریزی فضایی دریا ( MSP ) در استان هرمزگان

درباره طرح برنامه ریزی فضایی دریا ( MSP )

سرفصل های مطالعات

محدوده مورد مطالعه

اهداف

تجربیات جهانی

مجریان و همکاران

کارفرمای طرح

سازمان ها و نهادهای همکار

مشاور

نگارخانه

بنادر

تاسیسات ساحلی و دریایی

گردشگری

پدیده های دریایی

فعالیتهای دریایی

محیط زیست

انتشارات

پیوندها

اسناد مرتبط

قوانین،مقررات و آیین نامه ها

اسناد فرابخشی

ابلاغیه ها و مصوبات

مقالات

طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ایران(فرایند و دستاوردها)

اطلاعات اشخاص

اطلاعات اشخاص - جزئیات

اطلاعات اشخاص - ویرایش

پیوست - ویرایش

افزودن گروه بندی

شبکه های اجتماعی - ویرایش

اطلاعات اشخاص - فهرست

واژه نامه سواحل

تماس با ما

تالار گفتگو

ارسال مشکلات

کتابخانه